fbpx

Nowości Microsoft 365 Maj 2023

Nowości w Teams

Spotkania

Automatyczne opuszczanie uniesionej ręki użytkownika po zabraniu głosu
Jeśli podniosłeś rękę, a następnie przemówiłeś na spotkaniu, ta funkcja powiadomi Cię, że Twoja ręka zostanie opuszczona po tym, jak przemówisz. Ta funkcja umożliwia organizatorom spotkań skupienie się na pytaniach bez odpowiedzi.

Jeśli podnosisz rękę na spotkaniu w Teams i będziesz mówić, zobaczysz powiadomienie informujące, że ręka zostanie wkrótce automatycznie opuszczona. Będziesz mógł wybrać podniesioną rękę, jeśli chcesz, klikając przycisk „Trzymaj to podniesione”. Jeśli nie podejmiesz żadnych działań w związku z powiadomieniem, Twoja ręka zostanie automatycznie opuszczona. Powinno to zapewnić ułatwienie spotkań organizatorom i prezenterom. Ta wersja jest udostępniana tylko użytkownikom aplikacji Microsoft Teams Desktop.

Wykrywanie wycia ultradźwięków
Gdy wielu użytkowników uczestniczy w spotkaniu programu Teams w tym samym pomieszczeniu przy użyciu dźwięku, tworzona jest pętla sprzężenia zwrotnego, powodująca echo. Dzięki tej aktualizacji usługa Teams może wykryć, czy inne urządzenie usługi Teams znajduje się w pobliżu i jest już dołączone do systemu audio podczas tego samego spotkania, a także powiadamia użytkowników, którzy chcą dołączyć. Następnie Teams automatycznie wycisza mikrofon i głośniki tych użytkowników. Możesz włączyć dźwięk ponownie w dowolnym momencie.

thumbnail image 2 of blog post titled 
	
	
	 
	
	
	
				
		
			
				
						
							What’s New in Microsoft Teams | April 2023

Napisy (do filmów) kodowane wideo w programie PowerPoint Live
Napisy do filmów będą teraz obsługiwane w przypadku osadzonych klipów wideo w programie PowerPoint Live dla zespołów. Jeśli film zawiera napisy nieuwzględnione poza pasmem, wszyscy widzowie automatycznie będą mogli włączyć napisy do filmu.

Podczas tworzenia prezentacji programu PowerPoint w programie PowerPoint dla systemu Windows lub PowerPoint dla komputerów Mac można dołączyć do klipu wideo plik z podpisami kodowanymi. Gdy prezentacja jest udostępniana za pośrednictwem usługi PowerPoint Live dla zespołów, każdy osadzony klip wideo zawierający napisy przechowywane w osobnym pliku będzie automatycznie zawierał opcję włączenia napisów przez uczestników. Gdy napisy są włączone, pojawią się u dołu slajdu. Jeśli dla filmu nie są dostępne napisy, przycisk napisów zostanie wyłączony.

thumbnail image 3 of blog post titled 
	
	
	 
	
	
	
				
		
			
				
						
							What’s New in Microsoft Teams | April 2023

Zielony ekran na spotkaniach usługi Teams
Nowa funkcja zielonego ekranu poprawia ostrość i definicję efektu wirtualnego tła wokół twarzy, głowy, uszu i włosów. Pozwala także pokazać rekwizyt lub inny przedmiot w dłoni, aby był bardziej widoczny dla innych uczestników połączenia. Ta funkcja obsługuje systemy Windows i macOS z układami Intel, ale nie Mac M1/M2. Wymaga to jednolitego kolorowego ekranu lub czystej ściany tła za tobą. Ponadto użytkownicy muszą zastosować efekt tła na spotkaniach programu Teams, aby włączyć efekt zielonego ekranu i powinni wybrać odpowiedni kolor tła, aby efekt został prawidłowo zastosowany i uzyskano lepszą jakość. Dowiedz się więcej o tym, jak włączyć funkcję zielonego ekranu tutaj .

thumbnail image 4 of blog post titled 
	
	
	 
	
	
	
				
		
			
				
						
							What’s New in Microsoft Teams | April 2023

Automatyczne instalowanie zatwierdzonych aplikacji Funkcja automatycznego instalowania
zatwierdzonych aplikacji 

Microsoft Teams Funkcja automatycznego instalowania zatwierdzonych aplikacji (wcześniej znana jako bezdotykowa instalacja aplikacji) umożliwia administratorom i użytkownikom usprawnienie zarządzania aplikacjami i korzystania z nich w organizacjach. Jako administrator możesz włączyć funkcję Automatyczna instalacja zatwierdzonych aplikacji, aby automatycznie instalować aplikacje w usłudze Teams dla użytkowników po zalogowaniu się do aplikacji SaaS przy użyciu poświadczeń usługi Azure AD, z poszanowaniem kontroli dostępu do aplikacji ustawionej przez administratorów. Pomaga to zmniejszyć ręczne procesy i koszty administracyjne. Możesz bezproblemowo dodawać aplikacje, których użytkownicy używali poza usługą Teams, maksymalizując wartość istniejących licencji SaaS. Dzięki automatycznemu instalowaniu zatwierdzonych aplikacji użytkownicy unikają wyszukiwania aplikacji i mogą nadal korzystać z tych samych narzędzi w usłudze Teams, aby pozostawać w przepływie pracy bez przełączania kontekstu.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Automatyczne instalowanie zatwierdzonych aplikacji Teams – Microsoft Teams | Microsoft Learn.

Poznaj nową stronę główną usługi OneDrive

W każdym dniu może być konieczne znalezienie dowolnej liczby dokumentów pakietu Office, plików PDF, pętli, list, nagrań spotkań, filmów i innych plików oraz praca z nimi. Nowe środowisko strony głównej usługi OneDrive skraca czas znajdowania plików, dzięki czemu możesz poświęcić więcej czasu na pracę. Nasz nowy obszar „Dla Ciebie” wykorzystuje rekomendacje plików oparte na sztucznej inteligencji do udostępniania spersonalizowanych plików, przenosząc najbardziej odpowiednią, wrażliwą na czas zawartość na wierzch usługi OneDrive. Dodaliśmy również rozbudowaną organizację opartą na kontekście, taką jak widoki pokazujące ostatnie, udostępnione i ulubione oraz pliki ze spotkań. Te widoki ułatwiają szybki powrót do zawartości. I wreszcie, wbudowane aktualizacje aktywności pozwalają szybko nadrobić zaległości w plikach lub przejść od razu do komentarzy w plikach, które chcesz rozwiązać.

A najlepsze wieści… to nowe środowisko domowe jest teraz dostępne w usłudze OneDrive do pracy i szkoły, a rekomendacje plików AI będą dostępne wkrótce!

thumbnail image 2 of blog post titled 
	
	
	 
	
	
	
				
		
			
				
						
							Experience the New OneDrive: Fast, Organized, and Personalized

Wszystkie udostępnione pliki w jednym widoku

 

Usługa OneDrive pomaga Tobie i Twoim współpracownikom wydajnie i efektywnie współpracować nad plikami, ale czasami znalezienie udostępnionych plików może być trudne. Znalezienie plików, nad którymi musisz pracować, nie powinno być stresujące. Rozwiązujemy to wyzwanie dzięki nowemu Udostępnionemu, w którym możesz zobaczyć wszystkie pliki, które zostały Ci udostępnione w jednym miejscu. Niezależnie od tego, gdzie plik został udostępniony, kto go udostępnił lub czy został udostępniony wewnętrznie czy zewnętrznie, zobaczysz je wszystkie w tym prostym widoku. Nowe wspólne środowisko zostanie wprowadzone w tym kwartale.

thumbnail image 3 of blog post titled 
	
	
	 
	
	
	
				
		
			
				
						
							Experience the New OneDrive: Fast, Organized, and Personalized

Widok osób

Wielu z nas pamięta osoby, z którymi współpracujemy, bardziej niż nazwę pliku, nad którym pracujemy. Nowy widok Kontakty porządkuje pliki według osób, z którymi pracujesz. Stworzyliśmy to dostosowane środowisko uwzględniające kontekst, aby ułatwić Ci szybkie znajdowanie plików, nad którymi wspólnie pracujesz. Będziesz mógł przypiąć osoby do górnej części widoku, aby uzyskać szybki dostęp, a podgląd aktywności pomoże Ci przyspieszyć współpracę bez konieczności otwierania pliku. Spodziewamy się wysłać to doświadczenie jeszcze w tym roku.

thumbnail image 4 of blog post titled 
	
	
	 
	
	
	
				
		
			
				
						
							Experience the New OneDrive: Fast, Organized, and Personalized

Pliki ze wszystkich spotkań w jednym widoku

Wiemy, że przeszukiwanie zaproszeń na spotkania, nagrań i czatów nie jest idealnym sposobem na znalezienie plików. Aby udostępnić Ci te pliki, utworzyliśmy widok spotkań, który udostępnia wszystkie pliki udostępniane podczas spotkań oraz czaty spotkań, notatki i pętle. Możesz nawet zobaczyć pliki, które będą używane podczas nadchodzących spotkań. Ten widok jest zorganizowany według nadchodzących spotkań, po których nastąpiły ostatnie spotkania, i zawiera wszystkie pliki udostępnione na spotkaniu, nawet te, w których nie możesz uczestniczyć. Spodziewamy się wprowadzić doświadczenie spotkań jeszcze w tym roku.

thumbnail image 5 of blog post titled 
	
	
	 
	
	
	
				
		
			
				
						
							Experience the New OneDrive: Fast, Organized, and Personalized

Filtrowanie według typu pliku

Jeśli wolisz szukać plików według typu pliku, mamy dla Ciebie ochronę. Dodajemy filtry, które umożliwiają przechodzenie do wszystkich plików Word, Excel, PowerPoint i PDF. Po przefiltrowaniu widoku do określonego typu pliku można przeszukiwać w tym widoku.

thumbnail image 6 of blog post titled 
	
	
	 
	
	
	
				
		
			
				
						
							Experience the New OneDrive: Fast, Organized, and Personalized

Kolorowe foldery

Prosisz o sposoby personalizacji i dostosowywania usługi OneDrive, a my dostarczamy. Wkrótce będziesz mieć możliwość zmiany koloru folderu. Kolorowe foldery, które pojawią się jeszcze w tym roku, dają szybkie sygnały do lokalizowania zawartości, jednocześnie dodając odrobinę osobowości do usługi OneDrive.

thumbnail image 7 of blog post titled 
	
	
	 
	
	
	
				
		
			
				
						
							Experience the New OneDrive: Fast, Organized, and Personalized

Microsoft Lists: zastosowane filtry

Koniec z tajemnicą dotyczącą filtrowania listy. Microsoft Lists wprowadza nowy sposób wizualizacji i czyszczenia filtrów, które są obecne w widoku. Podczas dodawania i dostosowywania filtrów w celu zawężenia lub rozszerzenia zawartości wyświetlanej w bieżącym widoku listy zobaczysz, które filtry zostały zastosowane. Możesz je również usunąć – wszystko bez wracania do panelu filtru kolumn. Zrób to teraz w lewej górnej części listy.

thumbnail image 4 captioned As you filter items across one or more columns, you'll see all applied filters appear in the upper-left above your list.

Opublikowano

w

przez

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Automatyzuj dział HR

Darmowy webinar

Bądź na bieżąco

z nowościami i promocjami!